Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - pozbawienia kategorii drogii publicznej gminnej - częsci ul. Rynek. (PDF, 482.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-07 projekt uchwały
2 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - pozbawienia kategorii drogii publicznej gminnej - częsci ul. Rynek. (PDF, 482.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-07 projekt uchwały
3 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - pozbawienia kategorii drogii publicznej gminnej - częsci ul. Rynek. (PDF, 482.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-07 projekt uchwały
4 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - pozbawienia kategorii drogii publicznej gminnej - częsci ul. Rynek. (PDF, 482.17Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-07 projekt uchwały
5 Protokół Nr II.24 z II sesji (PDF, 2.61Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
6 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - powołanie doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. (PDF, 170.51Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
7 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Leżajska. (PDF, 222.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
8 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - mpzp Nr 73-23 ul. Rynek, Krótka, Górna, Piekarska w Leżajsku. (PDF, 3.86Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
9 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - powołanie doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. (PDF, 170.51Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
10 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Leżajska. (PDF, 222.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
11 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - mpzp Nr 73-23 ul. Rynek, Krótka, Górna, Piekarska w Leżajsku. (PDF, 3.86Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
12 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - powołanie doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. (PDF, 170.51Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
13 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Leżajska. (PDF, 222.44Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
14 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - mpzp Nr 73-23 ul. Rynek, Krótka, Górna, Piekarska w Leżajsku. (PDF, 3.86Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
15 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. (PDF, 411.45Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
16 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu w 2024 roku. (PDF, 173.52Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-06 projekt uchwały
17 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - mpzp Nr 73-23 ul. Rynek, Krótka, Górna, Piekarska w Leżajsku. (PDF, 3.86Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
18 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. (PDF, 411.45Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
19 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - powołanie doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. (PDF, 170.51Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
20 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Leżajska. (PDF, 222.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
21 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu w 2024 roku. (PDF, 173.52Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
22 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - wotum zaufania. (PDF, 166.92Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-06 projekt uchwały
23 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta za 2023 rok (PDF, 257.43Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-05 projekt uchwały
24 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta za 2023 rok (PDF, 257.43Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-05 projekt uchwały
25 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - udzielenie Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. (PDF, 174.22Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-05 projekt uchwały
26 Uchwała.III.....24.2024-06-24 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF, 167.33Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-05 projekt uchwały
27 Raport o stanie Gminy Miasto Leżajsk za 2023 rok (PDF, 14.79Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-06-05 informacja
28 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Strefa płatnego parkowania - autopoprawka. (PDF, 907.53Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-29 projekt uchwały
29 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. - AUTOPOPRAWKA (PDF, 364.49Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-29 projekt uchwały
30 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Miejski Program Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej - AUTOPOPRAWKA (PDF, 565.19Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-29 projekt uchwały
31 Sprawozdanie_II_ z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowaymi. (PDF, 5.29Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 sprawozdanie
32 Sprawozdanie_II_ z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowaymi. (PDF, 5.29Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 sprawozdanie
33 Sprawozdanie_II_ z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowaymi. (PDF, 5.29Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 sprawozdanie
34 Sprawozdanie_II_ z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Leżajsk z organizacjami pozarządowaymi. (PDF, 5.29Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-21 sprawozdanie
35 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Strefa płatnego parkowania. (PDF, 907.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
36 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Przystąpienie do Związku Miast Polskich.. (PDF, 3.30Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
37 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Strefa płatnego parkowania. (PDF, 907.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
38 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Przystąpienie do Związku Miast Polskich.. (PDF, 3.30Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
39 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Miejski Program Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej. (PDF, 564.37Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
40 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Przyjęcie Programu Wspierania Rodziniy (PDF, 1.48Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
41 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Strefa płatnego parkowania. (PDF, 907.29Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
42 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Przystąpienie do Związku Miast Polskich.. (PDF, 3.30Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-21 projekt uchwały
43 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Strefa płatnego parkowania. (PDF, 907.29Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-21 projekt uchwały
44 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Przystąpienie do Związku Miast Polskich.. (PDF, 3.30Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-21 projekt uchwały
45 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Miejski Program Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej. (PDF, 564.37Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-21 projekt uchwały
46 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Przyjęcie Programu Wspierania Rodziniy (PDF, 1.48Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-21 projekt uchwały
47 II_Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązanie Problemów Alkoholowych (PDF, 551.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
48 II_Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023. (PDF, 3.55Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
49 II_Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązanie Problemów Alkoholowych (PDF, 551.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
50 II_Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023. (PDF, 3.55Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
51 II_Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach (PDF, 119.17Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
52 II_Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązanie Problemów Alkoholowych (PDF, 551.32Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
53 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. (PDF, 355.30Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 projekt uchwały
54 II_Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023. (PDF, 3.55Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 informacja
55 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Spółki wodne. (PDF, 200.63Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-17 projekt uchwały
56 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Spółki wodne. (PDF, 200.63Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-17 projekt uchwały
57 Protokół Nr I.24 z I sesji (PDF, 4.09Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-17 protokół
58 Uchwała.II.....24.2024-05-29 - Zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. (PDF, 355.30Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-17 projekt uchwały
59 II_Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023. (PDF, 3.55Mb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-17 informacja
60 II_Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązanie Problemów Alkoholowych (PDF, 551.32Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-17 informacja
61 II_Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach (PDF, 119.17Kb)
II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
2024-05-17 informacja