Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarki i Budżetu stała 2024-05-07
2 Komisja inwentaryzacyjna czasowa 2024-05-07
3 Komisja mieszkaniowa czasowa 2024-05-07
4 Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych stała 2024-05-07
5 Komisja Porządku publicznego i Ochrony Środowiska stała 2024-05-07
6 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
7 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07