Przejdź do treści

Komisja Gospodarki i Budżetu

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: I/3/24
 • Zakres działania:

  Zadania Komisji Gospodarki i Budżetu obejmują całokształt spraw budżetowych, działalności gospodarczej i komunalnej w Mieście i mienia komunalnego, a w szczególności: 

  1) ostateczne opiniowanie budżetu na dany rok; 

  2) opiniowanie zmian do budżetu przekazywanych w trakcie roku przez Burmistrza; 

  3) opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw gospodarczych i komunalnych.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Maciej KARAKUŁA przewodniczący Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
2 Marcin CZUBAT członek Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
3 Agnieszka Izabela AUGUSTYN członek Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
4 Mieczysław SZTABA członek Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5 Tomasz Grzegorz POLIT członek Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO