Przejdź do treści

Tomasz Grzegorz POLIT

Zdjęcie: Tomasz Grzegorz POLIT
Zdjęcie: Tomasz Grzegorz POLIT

Radny

Status
powołany dnia: 08-04-2024
Okręg
11, zdobyte głosy: 217
Przynależność
Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
Kontakt tomasz.polit@miastolezajsk.pl

O sobie

ulice: Adama Mickiewicza od nr 67 do 73, Bolesława Chrobrego, Henryka Dublagi, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kąty, Łukasza Opalińskiego, Marszałka Piłsudskiego, Władysława Jagiełły

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarki i Budżetu stała 2024-05-07
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:10:08 3.1 Wybór Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 13:25:46 3.2 Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:16:45 6.1 Wybór Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:31:39 6.2 Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:53:39 7.1 Ustalenie składu ilościowego Komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:55:35 7.2 Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:57:48 7.3 Wybór członków Komisji Gospodarki i Budżetu. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:59:22 7.4 Wybór Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:01:23 7.5 Wybór członków Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:02:55 7.6 Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:04:47 7.7 Wybór członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:06:23 7.8 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku wstrzymujący się
2024-05-07 15:08:03 7.9 Wybór członków Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:09:26 7.10 Wybór na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:10:56 7. 11 Wybór członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:14:51 7. 12 Wybór przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:16:26 7.13 Wybór członków Komisji Mieszkaniowej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:17:49 7.14 Wybór przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:19:24 7.15 Wybór członków Komisji Inwentaryzacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:22:21 7.16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:26:14 8.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:18:02 Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:22:17 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Miasto Leżajsk na lata 2024-2026. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:26:54 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:48:08 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:54:34 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 13:11:52 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na drogach publicznych Miasta Leżajska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za