Przejdź do treści

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: I/3/24
 • Zakres działania:

  Zadania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych obejmują w szczególności: 

  1) opiniowanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

  2) opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych, przedszkoli miejskich oraz żłobka; 

  3) opiniowanie spraw dotyczących kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta; 

  4) opiniowanie dochodów i wydatków budżetowych ujętych w projektach uchwał w zakresie swojej działalności.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Andrzej MAZURKIEWICZ przewodniczący Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
2 Andrzej Bogumił SIUSTA członek Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
3 Stanisława Barbara BOBOWSKA członek Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
4 Paweł Jan NOWAK członek Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNE MIASTO
5 Mirosław MARCZAK członek Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE PAWICY