Przejdź do treści

Mirosław MARCZAK

Zdjęcie: Mirosław MARCZAK
Zdjęcie: Mirosław MARCZAK

Radny

Status
powołany dnia: 08-04-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 168
Przynależność
Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE PAWICY
Kontakt miroslaw.marczak@miastolezajsk.pl

O sobie

ulice: Adama Mickiewicza od nr 129 do końca, Elizy Orzeszkowej, Tadeusza Hollendra, Jana Kilińskiego, Kazimierza Pułaskiego, Leśna, Leśników, Plac Mariacki, Podleśna, Sosnowa, Tadeusza Kościuszki, Tomasza Michałka, Warszawska

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:09:19 3.1 Wybór Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 13:25:34 3.2 Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:16:56 6.1 Wybór Komisji Skrutacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:31:42 6.2 Przyjęcie zasad głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:53:38 7.1 Ustalenie składu ilościowego Komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:55:35 7.2 Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:57:49 7.3 Wybór członków Komisji Gospodarki i Budżetu. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 14:59:25 7.4 Wybór Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:01:24 7.5 Wybór członków Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:02:59 7.6 Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:04:44 7.7 Wybór członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:06:15 7.8 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:08:03 7.9 Wybór członków Komisji Rewizyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:09:27 7.10 Wybór na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:10:55 7. 11 Wybór członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:14:52 7. 12 Wybór przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:16:24 7.13 Wybór członków Komisji Mieszkaniowej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:17:51 7.14 Wybór przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:19:22 7.15 Wybór członków Komisji Inwentaryzacyjnej. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:22:22 7.16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Leżajsku. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-07 15:26:12 8.1 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska. I Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:18:01 Ad. 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę XXXIX/243/21 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Leżajska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:22:18 Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w gminie Miasto Leżajsk na lata 2024-2026. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:26:54 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:48:07 Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 12:54:35 Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-05-29 13:11:51 Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na drogach publicznych Miasta Leżajska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. II Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 12:03:55 ad.1. Zmiana porządku obrad. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 12:41:17 ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska wotum zaufania. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 13:19:22 ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2023 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 13:29:17 ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Leżajska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2023 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 13:49:23 ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Miasta Leżajska za 2023 r. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 13:53:36 ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu w 2024 roku. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:04:21 ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2024 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:09:18 ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 73/23 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Rynek, Krótka, Górna i Piekarska w Leżajsku. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:13:05 ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Leżajska. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:21:57 ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:16:54 ad. 13. 1. Wybór Przewodniczącego Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:18:55 ad. 13.2 Wybór członków Komisji ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Leżajsk. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:26:01 ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej – części ul. Rynek w Leżajsku poprzez wyłączenie jej z użytkowania. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:30:23 ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2024 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:34:47 ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Miasto Leżajsk do Zgromadzenia i Zarządu Związku Międzygminnego ,,Ziemia Leżajska” III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 15:02:47 ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Leżajsku. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za
2024-06-24 14:42:01 ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku za