Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Stanisław KORNASIEWICZ za
5 Leszek SOŁEK za
6 Bogusław MAJCHER za
7 Zdzisław SZLAJNDA za
8 Jerzy JAROSZ za
9 Mariusz ZIELNICKI za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Adam PUCIA nieobecny
12 Stanisław SROKA nieobecny
13 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
14 Mieczysław SZTABA nieobecny
15 Tomasz POLIT nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Stanisław KORNASIEWICZ za
5 Leszek SOŁEK za
6 Bogusław MAJCHER za
7 Zdzisław SZLAJNDA za
8 Jerzy JAROSZ za
9 Mariusz ZIELNICKI za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Adam PUCIA nieobecny
12 Stanisław SROKA nieobecny
13 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
14 Mieczysław SZTABA nieobecny
15 Tomasz POLIT nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Stanisław KORNASIEWICZ za
5 Leszek SOŁEK za
6 Bogusław MAJCHER za
7 Zdzisław SZLAJNDA za
8 Jerzy JAROSZ za
9 Mariusz ZIELNICKI za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Adam PUCIA nieobecny
12 Stanisław SROKA nieobecny
13 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
14 Mieczysław SZTABA nieobecny
15 Tomasz POLIT nieobecny