Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Leszek SOŁEK za
5 Bogusław MAJCHER za
6 Adam PUCIA za
7 Stanisław SROKA za
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Mieczysław SZTABA za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Stanisław KORNASIEWICZ nieobecny
12 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
13 Jerzy JAROSZ nieobecny
14 Tomasz POLIT nieobecny
15 Mariusz ZIELNICKI nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Leszek SOŁEK za
5 Bogusław MAJCHER za
6 Adam PUCIA za
7 Stanisław SROKA za
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Mieczysław SZTABA za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Stanisław KORNASIEWICZ nieobecny
12 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
13 Jerzy JAROSZ nieobecny
14 Tomasz POLIT nieobecny
15 Mariusz ZIELNICKI nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Leszek SOŁEK za
5 Bogusław MAJCHER za
6 Adam PUCIA za
7 Stanisław SROKA za
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Mieczysław SZTABA za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Stanisław KORNASIEWICZ nieobecny
12 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
13 Jerzy JAROSZ nieobecny
14 Tomasz POLIT nieobecny
15 Mariusz ZIELNICKI nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Leszek SOŁEK za
5 Bogusław MAJCHER za
6 Adam PUCIA za
7 Stanisław SROKA za
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Mieczysław SZTABA za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Stanisław KORNASIEWICZ nieobecny
12 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
13 Jerzy JAROSZ nieobecny
14 Tomasz POLIT nieobecny
15 Mariusz ZIELNICKI nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Leszek SOŁEK za
5 Bogusław MAJCHER za
6 Adam PUCIA za
7 Stanisław SROKA za
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Mieczysław SZTABA za
10 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
11 Stanisław KORNASIEWICZ nieobecny
12 Stanisława BOBOWSKA nieobecny
13 Jerzy JAROSZ nieobecny
14 Tomasz POLIT nieobecny
15 Mariusz ZIELNICKI nieobecny