Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 2 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ za
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 11 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ za
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 11 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 2 12 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 4 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI wstrzymał się
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA wstrzymał się
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 2 12 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 11 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Tomasz POLIT wstrzymał się
14 Mariusz ZIELNICKI wstrzymał się
15 Mieczysław SZTABA nieobecny