Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP za
2 Radosław BIEŃKOWSKI za
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Stanisław KORNASIEWICZ za
5 Leszek SOŁEK za
6 Bogusław MAJCHER za
7 Stanisław SROKA za
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Jerzy JAROSZ za
10 Mieczysław SZTABA za
11 Tomasz POLIT przeciw
12 Mariusz ZIELNICKI za
13 Andrzej SKOWRONEK nieobecny
14 Adam PUCIA nieobecny
15 Stanisława BOBOWSKA nieobecny