Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 10 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Stanisław SROKA przeciw
9 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
10 Stanisława BOBOWSKA wstrzymał się
11 Jerzy JAROSZ przeciw
12 Mieczysław SZTABA przeciw
13 Tomasz POLIT za
14 Mariusz ZIELNICKI przeciw
15 Adam PUCIA nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 15 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT przeciw
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI przeciw
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 10 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI wstrzymał się
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 3 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA wstrzymał się
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT wstrzymał się
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 0 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 2 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA przeciw
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT wstrzymał się
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 10 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI wstrzymał się
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 1 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA wstrzymał się
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 1 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ przeciw
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA wstrzymał się
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP przeciw
2 Radosław BIEŃKOWSKI przeciw
3 Edmund MROCZKOWSKI za
4 Andrzej SKOWRONEK przeciw
5 Stanisław KORNASIEWICZ za
6 Leszek SOŁEK przeciw
7 Bogusław MAJCHER przeciw
8 Adam PUCIA przeciw
9 Stanisław SROKA przeciw
10 Zdzisław SZLAJNDA przeciw
11 Stanisława BOBOWSKA za
12 Jerzy JAROSZ przeciw
13 Mieczysław SZTABA przeciw
14 Tomasz POLIT za
15 Mariusz ZIELNICKI przeciw