Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 6 3 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Marek OSIP wstrzymał się
2 Radosław BIEŃKOWSKI wstrzymał się
3 Edmund MROCZKOWSKI wstrzymał się
4 Leszek SOŁEK wstrzymał się
5 Bogusław MAJCHER za
6 Adam PUCIA przeciw
7 Stanisław SROKA wstrzymał się
8 Zdzisław SZLAJNDA za
9 Stanisława BOBOWSKA przeciw
10 Jerzy JAROSZ wstrzymał się
11 Mieczysław SZTABA przeciw
12 Andrzej SKOWRONEK nieoddany
13 Stanisław KORNASIEWICZ nieoddany
14 Tomasz POLIT nieoddany
15 Mariusz ZIELNICKI nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 2 4 0